Ochrana osobných údajov

Na tejto stránke sa dozviete všetko o spracovaní osobných údajov, ktoré realizujeme. Ak spracovávame Vaše osobné údaje, získate tu podrobné informácie o Vašich právach a o spôsobe, ako ich uplatniť. Bližšie informácie o jednotlivých spracovaniach, o Vašich právach a tom, ako ich uplatniť, nájdete pod odkazmi – označeniami jednotlivých skupín osôb, ktorých osobné údaje spracovávame, resp. označeniami jednotlivých spracovaní.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SPRACOVANÍ

Osobné údaje o zamestnancoch – spracovanie osobných údajov zamestnancov pre plnenie právnych povinností zamestnávateľa (realizácia pracovného záväzku) a pre uplatnenie a ochranu práv a právnych záujmov zamestnávateľa.

Marketing – zhromaždenie a spracovanie údajov za účelom určovania najvhodnejšej ponuky služieb zákazníkom, za účelom podpory predaja a renomé spoločnosti.

Kontaktné údaje dodávateľov služieb alebo tovaru, prípadne ich zástupcov – uchovanie kontaktných údajov kvôli uzatváraniu zmluvného vzťahu a údaje nevyhnutné pre realizáciu zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb alebo tovaru. Prípadne uchovanie kontaktných údajov zástupcov (zamestnancov, štatutárnych zástupcov alebo iných určených osôb) dodávateľov.

Údaje o zákazníkoch, príp. ich zástupcoch, vrátane spotrebiteľov – spracovanie osobných údajov zákazníka za účelom plnenia zmluvy so zákazníkom, príp. spracovanie údajov zástupcov zákazníka (napr. kontaktných osôb) za účelom plnenia zmluvy so zákazníkom.

Zasielanie informácií o novinkách elektronickou poštou - osobné údaje a informácie o našich novinkách a akciách ktoré by pre Vás mohli byť najvhodnejšie, spracovávame na základe Vášho súhlasu. 

Poradenstvo pri kúpe matraca- osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, aby sme Vám zaistili najlepšiu starostlivosť a maximálne šetrili Váš čas pri výbere matraca. 

Kontaktovanie prostredníctvom telefonického spojenia - osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, abychom Vás kontaktovali prostřednictvím zadaného telefonního spojení kvůli upřesnění některých nejasností souvisejících s výběrem matrace.

 

 

PODMIENKY SPRACOVANIA A ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracovania a zabezpečenia osobných údajov - zmluva o spracovaní