SUSTAINABLE LOGISTICS 2015

Certifikácia „SUSTAINABLE LOGISTICS 2015“* dopomáha spoločnosti k vývoju efektívnejšej logistiky so zameraním na udržateľnosť životného prostredia, od plánovania logistiky, cez kombinovanú dopravu až po železničnú dopravu, ktorá spája výhody oboch. To podľa tejto certifikácie viedlo k zníženiu emisií oxidu uhličitého o viac než 45 100 kg.

*Údaje vychádzajú zo štúdie „ECO TRANS It 2008“, ktorú uskutočnil Inštitút pre výskum energie a životného prostredia v Heidelbergu, a z certifikácie DEKRA Paneuropa Rösch GmbH DIN ISO 14001.