Registrácia predĺženej záruky

Pre registráciu predĺženej záruky na nepreležanie jadra matraca vyplňte, prosím, nižšie uvedený formulár. Predĺženú záruku na nepreležanie jadra matraca bude možné uznať iba za predpokladu, že bude zaregistrovaná prostredníctvom formulára nižšie do 1 mesiaca od nákupu matraca.

Podmienky predĺženej záruky

Pred uplatnením prípadnej reklamácie si pozorne preštudujte záručný list. Podmienkou pre uplatnenie predĺženej záruky je predloženie dokladu o zakúpení produktu, štítok s QR kódom, ktorý je pripevnený na bočnej strane poťahu každého matraca (na štítku s QR kódom je uvedené sériové číslo produktu - štítok nemusíte z matraca odstrániť, stačí ho vyfotiť a k záručnému listu priložiť vytlačený) a potvrdenie o registrácii predĺženej záruky, ktoré získate na základe registrácie predĺženej záruky. Pri splnení vyššie uvedených podmienok spoločnosť CFH Group, a.s. reklamáciu náležite posúdi a v prípade schválenia reklamácie chybné jadro matraca opraví alebo vymení.


Registrácia predĺženej záruky

Přidat matraci