Udržateľnosť

S REŠPEKTOM K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Spoločnosť Magniflex sa dlhodobo stará o udržateľnosť životného prostredia v mnohých ohľadoch. Ochrana prírodných zdrojov je neoddeliteľnou súčasťou všetkých výrobných procesov a používané materiály sú podrobené prísnym kvalitatívnym skúškam s ohľadom na ich ekologickú nezávadnosť a funkčnosť. Rovnako je tak realizovaná preprava s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Certifikácia „SUSTAINABLE LOGISTICS 2015“* potvrdzuje, že vďaka plánovaniu logistiky, kombinovanej doprave a železničnej doprave, ktorá spája výhody oboch, došlo k zníženiu emisií oxidu uhličitého o viac než 45 100 kg. *Údaje vychádzajú zo štúdie „ECO TRANS It 2008“, ktorú uskutočnil Inštitút pre výskum energie a životného prostredia v Heidelbergu, a z certifikácie DEKRA Paneuropa Rösch GmbH DIN ISO 14001.

ENERGIA POTREBNÁ K VÝROBE JEDNÉHO MATRACA JE ROVNAKÁ, AKO NA UPEČENIE KOLÁČA

Produkty Magniflex sa vyrábajú výlučne z talianskych surovín, s použitím obnoviteľných zdrojov a recykláciou odpadových materiálov, vďaka čomu  je energia na výrobu jedného matraca rovnaká, ako je spotreba na prípravu jedného koláča. Matrace sú navyše vo vákuovom balení, vďaka ktorému je možné znížiť ich objem až o 90 %, a v jednom metri kubickom tak môžeme dodávať 13 takto vákuovo zabalených matracov, na rozdiel od tých tradične balených.