Dokumenty na stiahnutie

Cenník

Maloobchodný cenník platný od 24. 4. 2024

Ceny uvedené v cenníku platia pre rozmer 90 × 200 cm a menšie (pod 18.000 cm2), pokiaľ nie je uvedené inak. Cena rozmeru 160 × 200 cm a 180 × 200 cm sa rovná dvojnásobku základnej ceny uvedenej v cenníku.

Atypický rozmer matraca zaokrúhlený na 5 a 10 cm se vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a rozmeru matraca. Príklad: cena rozmeru matraca 95 × 200 cm sa vypočíta 95 × 200 × koeficient. Rozmery nezaokrúhlené na 5 a 10 cm nie je možné objednať.

Príplatok za verziu MONO: matrace z kolekcie MagniFico a Dolce Vita Dual 10 s duálnym komfortom je možné objednať tiež vo verzii MONO, tzn. s jedným jadrom v poťahu, a v prípade matraca Armonia také s jedným topperom v poťahu. Príplatok za vyhotovenie MONO je 10%.