13. 3. Svetový deň spánku

13. 3. Svetový deň spánku

Dnes si pripomíname Svetový deň spánku, ktorý od roku 2008 organizuje Výbor svetového dňa spánku (World Sleep Day Committee). 

Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti dôležitosť kvalitného a zdravého spánku a zvyšovať povedomie o poruchách spánku a ich vplyve na zdravotné, vzdelávacie a společenské aspekty. Organizátori akcie upozorňujú na fakt, že zlepšenie kvality spánku pomáha tiež znižovať konzumáciu liekov, čo má obrovský ekologický význam. Budúcnosť planéty Zem je teda významne viazaná na kvalitu nášho spánku, čo je dôležité si uvedomiť.

Svetová populácia z pohľadu spánku

V piatok 13. marca 2020 pôjde na celom svete spať asi 7 775 000 000 osôb, naprieč 38 časovými pásmami. Medzi nimi je 56% osôb mladších jako 35 rokov a takmer zhodný počet žien a mužov (mužská populácia je len o 1% vyššia). Priemerný vek je 30,9 rokov a hustota 52 osôb na jeden kilometer štvorcový. Zaujímavým faktom je, že dnes pôjde spať aj 573 000 ľudí nad 100 rokov.

Prajeme vám všetkým pekné sny, dobré podmienky pre kvalitný a posilňujúci spánok doležitý pre zdravý a silný organizmus.

Váš Magniflex

Publikováno: 13. 3. 2020