O nás

Magniflex - Svetový líder v oblasti zdravého spánku

Svoju kvalitu si spoločnosť Magniflex buduje už 60 rokov a za tento čas si vytvorila významnú pozíciu v oblasti zdravého spánku. Vďaka koncentrácii zdrojov, ktoré má k dispozícii vo svojom veľkom závode v meste Prato s výrobnou plochou 33 000  metrov štvorcových, je spoločnosť Magniflex schopná realizovať kompletný cyklus výskumu, výroby a balenia pod priamym dohľadom manažérov, technických odborníkov a viac než 150 zamestnancov s dennou výrobnou kapacitou 10 000 matracov. Spoločnosť dodáva svoj široký sortiment výrobkov na najrôznejšie trhy, tak ako národné, tak aj zahraničné. Talianske matrace Magniflex zodpovedajú náročným požiadavkám zákazníkov odlišných kultúr a potrieb, ktorých spája jediný spoločný cieľ: snaha o zaistenie pohody, relaxácie a najvyššej kvality odpočinku.

Spoločnosť Alessanderx, držiteľ značky Magniflex, bola ocenená ako jedna z 500 najdynamickejšie rozvíjajúcich sa firiem v Európe vďaka svojim neustálym inováciám a aktivitám na 100 rôznych národných trhoch, kde sa prezentuje nielen na výstavách a veľtrhoch, ale aj prostredníctvom exkluzívnych „showroomov“ v hlavných svetových metropolách.

V nedávnej minulosti venovala spoločnosť Magniflex veľké úsilie do oblasti životného prostredia s úlohou vytvoriť lepšie podmienky pre duševnú pohodu svojich zákazníkov. Ochrana životného prostredia je podstatná pre ľudskú telesnú aj duševnú pohodu a musí byť podporovaná nastavenými výrobnými procesmi. Garantujeme, že vykonávame náročné testy, aby sme zaistili zlepšenie kvality životného prostredia, a preto neustále vyvíjame nové riešenia, nové systémy a vyberáme materiály pochádzajúce z prírodných zdrojov s úplnou absenciou škodlivých látok. Nikdy nezabúdame, že ľudia pracujúci s nami tvoria základ, na ktorom je založená naša filozofia.